Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Publiczne Gimnazjum im. Jana Zamoyskiego
w Starym Zamościu, Wierzba 19A
22-417 Stary Zamość
Stary Zamość, 14.03.2018 r.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 2 późn. zm.) ustawy nie stosuje się.

Czytaj więcej: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty